Grafički dizajn

Kurs je namenjen tinejdžerima i mlađoj populaciji.

Polaznici nauče da svoje zamisli i idejna rešenja pretvore u stvarnost, da naprave logo, poster, naprave pripremu za štampu.

Od ideje do realizacije!